کتاب اصول و مبانی دیگ های چگالشی منتشر شد. این کتاب که به قلم دکتر سید ایمان پیش بین و با حمایت شرکت شفیع سازه شرق تالیف گردیده است حاوی نکات مفید و آموزنده علمی و فنی در زمینه دیگ های چگالشی است. در این کتاب ضمن مروری بر مبانی تئوری علم احتراق، ویژگی های برجسته و مهم دیگ های چگالشی به تفصیل بیان گردیده و برتری های این فناوری نسبت به سایر تجهیزات موجود در بازار با ارائه تصاویر و نمودارهای فنی به صورت کامل تشریح گردیده است. ارزیابی اقتصادی این سیستم بخش دیگری از این کتاب است که می تواند برای مهندسین تاسیسات در جهت تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی استفاده از این محصول مفید فایده باشد.