حضور شرکت شفیع سازه شرق در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی حرارتی،برودتی و سیستم های تهویه تبریز
11-14 اردیبهشت ماه 1397
سالن امیرکبیر،غرفه 562

پذیرای حضورگرم تمامی همکاران و سروران گرامی هستیم.