آزمون نهایی دوره آموزشی پکیج های دیواری ، زمینی و چگالشی شرکت شفیع سازه شرق در محل سازمان فنی و حرفه ای مشهد در دو مرحله به صورت  تئوری و عملی در حال برگزاری  می باشد.
در پایان به پذیرفته شدگان در آزمون گواهینامه فنی و حرفه ای اعطا خواهد شد.