شرکت شفیع سازه شرق طبق ادوار گذشته به منظور گسترش دپارتمان خدمات پس از فروش ، در حال برگزاری دوره آموزشی دیگ های چگالشی مولتی برنر (مودولکس)  به مدت سه روز در محل شرکت شفیع سازه شرق می باشد.
در این دوره با همکاری سازمان فنی و حرفه ای کشور، کلیه اطلاعات فنی مورد نیاز سرویسکاران بصورت تئوری و عملی توسط کارشناسان مجرب شرکت آموزش داده می شود و در پایان به شرکت کنندگان گواهینامه فنی و حرفه ای اعطا می گردد.