روش اجرایی خدمات پس از فروش

جهت اطلاع رسانی به مشتریان گرامی، روش اجرایی خدمات پس از فروش این شرکت و شرح مختصر فعالیت ها  در فایل زیر قرار داده شده است.

 

         دانلود فایل روش اجرایی:                                    روش اجرایی خدمات پس از فروش                                          
دانلود فلوچارت شرح مختصر فرآیندها:                           شرح فرآیندهای خدمات