در صورتی که علاقمند به محاسبه دقیق و ارزیابی اقتصادی ظرفیت پکیج و دیگ های مورد نیاز میباشید توصیه می شود با بخش فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

 

ردیف

حداکثر متراژ ساختمان

ظرفیت پیشنهادی دستگاه

مدل های پیشنهادی محصولات شرکت شفیع سازه شرق

1

حداکثر زیر بنای مفید 180 متر مربع

24 کیلو وات

3S I24,3S IP24,3S IF24,3S IFP24,3S IFS24

3S A24,3S K24, ,3S Ke24

2

حداکثر زیر بنای مفید 200 متر مربع

25000 کیلو کالری بر ساعت(زمینی)

3S P25

2

حداکثر زیر بنای مفید 220 متر مربع

25000 کیلو کالری بر ساعت(زمینی)

28 کیلو وات

3S IF28,3S IFP28,3S TDP25,3S TD25

3S A28,3S K28

3

حداکثر زیر بنای مفید 250 متر مربع

30000 کیلو کالری بر ساعت(زمینی)

32 کیلو وات

3S P30,3S IFP32,3S IF32

4

حداکثر زیر بنای مفید 270 متر مربع

30000 کیلو کالری بر ساعت(زمینی)

35 کیلو وات

3S A35,3S K35,3S TDP30,3S TD30

5

حداکثر زیر بنای مفید 350 متر مربع

40000 کیلو کالری بر ساعت(زمینی)

3S TDP40,3S TD40

6

حداکثر زیر بنای مفید 400 متر مربع

50000 کیلو کالری بر ساعت(زمینی)

50 کیلو وات

3S P50, 3S A50,3S AP50,3S AS50,3S AS50(E8)

7

حداکثر زیر بنای مفید 450 متر مربع

50000 کیلو کالری بر ساعت(زمینی)

3S TDP50,3S TD50

8

حداکثر زیر بنای مفید 550 متر مربع

70 کیلو وات

3S A70,3S AP70,3S AS70,3S AS70(E8)

9

حداکثر زیر بنای مفید 700 متر مربع

90 کیلو وات

3S A90

10

حداکثر زیر بنای مفید 900 متر مربع

100000 کیلو کالری بر ساعت

3S T100 

 

?>123movies

fake rolex fake rolex mildreplica.com replica rolex https://www.missreplica.com/ rolex replica https://www.uhrenreplik.com relojes de imitacion replicas de relogios replica watches