این سفر تفریحی به منظور گسترش دپارتمان خدمات پس از فروش و دیدار با جمعی از نمایندگان و تکنسین های ممتاز شرکت فراهم گردید.
اقدام برجسته در این سفر ارائه و معرفی نرم افزار جدید و پیشرفته خدمات پس از فروش و آموزش استفاده از آن بود.
در این سفر سه روزه ضمن بازدید از خط تولید و معرفی جدیدترین محصولات شرکت، مدیریت و کارشناسان فنی طی دیدار با مهمانان از نظرات و پیشنهادات آنها در راستای ارتقاء کیفیت محصولات بهره مند شدند.