با توجه به همراهی شما همکاران گرامی و به پاس قدردانی از زحمات شما. 

نرخنامه های کارت گارانتی محصولات تری اس و یونیکال ایتالیا در سال 1402 افزایش یافت . 

تعرفه نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد : 

پکیج های دیواری یونیکال مبلغ ده میلیون ریال 

پکیج های زمینی تری اس مبلغ پانزده میلیون ریال 

با تشکر از همراهی شما - روابط عمومی شرکت شفیع سازه شرق