جشنواره ویژه فروش پکیچ های زمینی تری اس و پکیج های دیواری یونیکال ایتالیا از تاریخ 20 خرداد ماه الی 31 خرداد ماه با ظرفیت محدود شروع شد . 

شرایط فروش به شرح ذیل می باشد :

پکیج های دیواری یونیکال با اقساط 6 ماهه 

پکیج های زمینی تری اس با اقساط 9 ماهه 

با تشکر - روابط عمومی شرکت شفیع سازه شرق