این سفر سه روزه به منظور گسترش دپارتمان فروش و دیدار جمعی از نمایندگان و همکاران صنف تاسیسات از خط تولید این شرکت و معرفی محصولات شرکت , مدیریت و کارشناسان فنی  و فروش فراهم گردید . 

طی این دیدار با مهمان ها از نظرات و پیشنهادات هم بهره مند شدیم . 

با تشکر از تشریف فرمایی بزرگواران محترم استان یزد - روابط عمومی شرکت شفیع سازه شرق