این سفر در مدت زمان سه روز در شهر مشهد به منظور گسترش دپارتمان فروش و دیدار با نمایندگان محترم شهر اصفهان و مهندسین حاذق از خط تولید این شرکت و معرفی محصولات , مدیریت و کارشناسان فنی برگزار گردید . 

طی این دیدار با مهمان ها گرامی از نظرات و پیشنهادات هم بهره مند شدیم .

باتشکر از تشریف فرمایی بزرکواران محترم ازاستان اصفهان - روایط عمومی شرکت شفیع سازه شرق