15 اسفند ماه  طبق برنامه زمانبندی هر سال هدایای تبلیغاتی نوروز شرکت شفیع سازه شرق جهت نمایندگان گرامی فروش و مهندسین گرانقدر و نمایندگان محترم خدمات پس از فروش ارسال گردید با آرزوی توفیق روز افزون در سال آینده برای همه سروران عالی قدر . بهترین کیفیت شایسته شماست .