خبر خوب برای شما همراهان عزیز و گرامی ، همچنین تبریک به مناسبت نوروز باستانی ، همزمان با رسیدن سال 1403 پارت جدید محصولات یونیکال نیز رسید که در این پارت محصولات ، دستگاه  Modulex 1500  کیلووات نیز وارد شد که این دستگاه تا زیر بنای 12 هزار متر مربع را پوشش می دهد . بهترین کیفیت شایسته شماست .