شرکت شفیع سازه شرق به عنوان اولین تولید کننده پکیج های گرمایشی و اولین ارائه کننده دیگ های چگالشی (کندانسینگ) در ایران شما را به بازدید از غرفه این شرکت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی تهران دعوت می نماید .
تاریخ بازدید : 29مهر لغایت 2آبان ماه 1398
ساعت بازدید : همه روزه 9:00 الی 17:00
مکان : تهران ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ، سالن 9-8 غرفه  S02