• unical

شرایط اولیه احراز صلاحیت نمایندگان/ سرویسکاران

عدم اتهام و محکومیت به فساد اخلاقی و عدم سابقه محکومیت جزایی

عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت

بهتر است سرویسکاران سابقه کار در زمینه نصب و راه اندازی پکیج داشته باشند.(داشتن مدرک فنی و حرفه ای)

در صورت احراز شرایط فوق جهت اطلاع از سایر مراحل با واحد خدمات پس از فروش این شرکت تماس حاصل نمایید.