• unical

درخواست نمایندگی

نوع نمایندگی درخواستی:

مشخصات درخواست کننده:

 
 
 
 

مشخصات ملک:

متر مربع
متر مربع

سابقه فعالیت در زمینه فروش تجهیزات گرمایشی و سرمایشی:

تعداد پرسنل جهت انجام خدمات پس از فروش:

در حال حاضر نماینده کدام شرکت ها در زمینه تولید پکیج می باشید؟

نحوه آشنایی با شرکت شفیع سازه شرق؟

شرکت شفیع سازه شرق با احترام به نظریات شما خواستار اطلاع یافتن از پیشنهادات شما می باشد.

در چه بانک هایی حساب دارید؟

ارسال تصویر فروشگاه

پیوست فایل

 
فرمت های مجاز: rar, zip, 7z, doc, docx